vektor_nylogo.png

Personvern

Kobla tar personvern på alvor. Kobla er designet slik at informasjon om hvor du har vært aldri forlater din telefon. Registrerte reiser omgjøres fra stedsinformasjon til aggregert verdi. Stedsinformasjonen krypteres og lagres på din telefon, kun aggregert verdi meldes til Koblas server - når og hvis du selv velger å melde inn. 

 

Med Kobla er sikkerhet og tydelighet prioritert fra første stund. Vi mener at din tillit til din telefon skal være absolutt. Kobla samarbeider med SINTEF og DNVGL om å legge til rette for å øke publikums forståelse for verdien og bruk av data generert av dem selv.

 

Naturlig nok ønsker kommuneplanleggere å vite mest mulig om hvordan innbyggerne bruker byen sin, for å tilrettelegge med kvalitet. Det er vår mening at balansen mellom kunnskap om reisevaner og personvern ivaretas best med en kombinasjonen av intelligente transportsystemer (ITS) og Kobla. ITS måler det objektive og gir kvantitative data, mens Kobla kan gi et innblikk i den subjektive  kvalitative informasjonen som ligger til grunn for innbyggernes personlige reisevalg. ITS og Kobla i kombinasjon styrker verdien av begge tilnærmingene, og gir kommuner bedre kunnskap om reisevaner enn hver gjør alene. I tillegg lar denne delingen Kobla rendyrke vårt personvernfokus.