vektor_nylogo.png

Kobla for kollektivselskap : mobilitet som tjeneste (MaaS)

Transportsektoren er i flux. Samtidig som mange kollektivselskaper er på vei bort fra en hverdag der de drifter bussruter til en fremtid der de forventes å dekke de reisendes totale forflytningsbehov gjennom en komplett tjeneste for mobilitet (MaaS - Mobility as a Service), er det kommersielle aktører som både spiser deler av dette spekteret, og fristes av det behovet for overordnet integrasjon som slik mulitmodalitet innebærer. 

 

Kompleksiteten er høy, ikke bare skal det tas høyde for buss- trikk og bane, men også bysykler, et kobbel ulike leverandører av sparkesykler og delingstjenester sørger for et tjenestetilbud som i sannhet er dør-til-dør. Samtidig har dagens konsumenter forventning om presis og øyeblikkelig informasjon om sin reise.

 

Fremtiden skapes nå, muligheter gripes og posisjoner må forsvares. Hvem som gjør hva overfor fremtidens sluttkunde, er uavklart. For kollektivselskaper som har ambisjoner om å bli en komplett tjeneste for mobilitet som flytter folk mer effektivt i byen, kan Kobla bidra ved å sy de ulike tjenestene sammen rundt noe som bør være felles: insentivmodellen. 

 

Den sentrale insentivmodellen i Kobla kan være hub’en i et multimodalt system, slik lojalitetskort og bonuspoeng er det i mange andre kommersielle sammenhenger. Poeng samlet ved bussbruk, kan gi rabatt på sparkesykkel. Mulighetene er uendelige. 

 

Kollektivselskapets kjernevirksomhet og Mobility as a Service (MaaS) bygger sin økning på det samme som nullvekstmålet i personbiltrafikk krever: adferdsendring. Skal kollektivselskapene kapre nye kunder og utvide sitt nedslagsfelt, er det ved å nå bilistene. Bilistene nås ikke med en kollektivapp. Bilistene må se seg tjent med det de tilbys. Tillit må skapes før adferd kan påvirkes.  

 

For kollektivselskaper kan Kobla altså både være en en kanal for nye kunder, og en kundeorientert hub i fremtidens mobilitetsløsning.