vektor_nylogo.png

Kobla for innbyggere : insentivmodeller

Kobla er en intelligent miljøassistent på din telefon, som synliggjør konsekvensene av transportvalgene du tar i hverdagen og motiverer deg til å tenke igjennom dine vaner. Kobla er det enkle, vennlige brukergrensesnittet som informerer oppdatert, korrekt og tydelig, som tilbyr insentiver for gode valg og gir positive tilbakemeldinger.

 

Dersom din by eller region tar i bruk Kobla, registrerer du reiser automatisk i Kobla-appen, hvis du vil. Gjør du det får du oversikt over kostnader, tidsbruk og miljøutslipp forbundet med dine egne reisevaner. Du vil også få tips og informasjon som er relevant for hvordan endre din reisehverdag i den retningen du selv ønsker. Du kan delta i konkurranser med familie og venner eller kollegaer på arbeidsplassen der du samler bonuspoeng. Alt dette uten at det går på bekostning av ditt personvern.

 

Når vi sier flere folk, færre biler mener vi mer hygge, mer liv, og mindre kø. Selv alle vi som liker å kjøre bil, ønsker oss jo færre biler på veien. Ingen trives med kø. Kobla skal bidra til et effektivt transportsystem der du bor, sømløst og personlig. Med flere og bedre valgmuligheter i hverdagen, slik at jobbreisevanene dine kan bli tids- og kostnadseffektive. Kanskje behovet for å eie to biler vil avta? 

 

Appen skal være enkel, informasjonen du får der korrekt og nøytral. Informasjonen Kobla tilbyr er korrekt, utførlig og etterrettelig. Kostnader forbundet med de ulike transportformene skal være verifiserba. 

 

Og så kan det godt være litt gøy. Positiv by- og samfunnsutvikling skal være noe alle er engasjert i, det gir positiv stedsidentitet. Sammen mener vi det skal la seg gjøre for alle å bli litt mer bærekraftige. 

 

Du er allerede litt grønn! 

 

Bli litt grønnere…

 

…og vinn premier!