New-Kobla-Logo.png

Kobla

Brukermedvirkning

Vi har sterk tro på samskapingsprosesser. Kobla rulles ut i en kommune som begrenset pilot først, gjerne et par stykker, lokal tilpasning, og deretter full skala. En tidlig pilot har en åpenbar fordel: innbyggerne i kommunen får testet en konkret app og gir tilbakemeldinger på hva som fungerer for dem.

 

Vi i Kobla AS leder workshops og testsesjoner, vi forankrer produktet hos brukerne og engasjerer grasrota i utformingen. Vi A/B tester, måler og lærer. For oss er det ekstremt viktig at befolkningen aktivt bidrar, vi ønsker innbyggernes perspektiv, synspunkter og behov så tidlig som mulig. Og vi bruker disse helt konkret i utforming av regelsett for bonus og konkurranser. 

 

Vår tilnærming er at det viktigste er å komme i gang, prøve og feile, tilpasse, lære, produsere. Og alltid sammen med andre. Alle brukertyper må nås, ikke bare de ivrigste. For å få de motvillige brukerne i bevegelse må det prøves og feiles. 

 

Til dette er en pilot idéell.

 

I tillegg bruker vi sosiale medier aktivt i både pilot-, utrulling- og driftsfase.